روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن

روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن

يکی از اشكالات تلویزیون های ايکس ویژن روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن و به حالت استند بای رفتن است كه این اشكال بیشتر به علت فرسودگی يک سری قطعات است كه باید تعویض و يا اینكه به روز رسانی شوند. علت روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن می تواند ویروسی شدن برد مین تلویزیون باشد كه […]

خراب شدن تلویزیون ایکس ویژن

خراب شدن تلویزیون ایکس ویژن

خراب شدن تلویزیون ایکس ویژن یکی از معضلاتی است که افراد بسیاری که از این برند استفاده می کنند با آن روبرو می شوند. در واقع هر برند تلویزیون با استفاده اشتباه کابر و با گذشت زمان با مشکل روبرو می شود و این موضوع فقط به تلویزیون ایکس ویژن مربوط نمی شود! اینجا تعمیرگاه […]

علت روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن

علت روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن

علت روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن يک مشکل رایج بوده كه امکان دارد در همه مدل ها و برند های تلویزیون پیش بياید. این مشکل علل زيادی می تواند داشته باشد. خرابی و فرسوده شدن بعضی از قطعات تلویزیون و يا يک مشکل کوچک مثل تنظیمات تلویزیون می تواند باشد. برای رفع مشکلات تلویزیون خود […]