هنگام ضربه خوردگی تلویزیون چه کار کنیم؟

هنگام ضربه خوردگی تلویزیون چه کار کنیم؟

آیا ضربه خوردگی تلویزیون قابل تعمیر است؟ این سوالی است كه در روز چندین و چند بار از کارشناسان ما سوال می شود. اگر بخواهیم به طور خلاصه و در يک کلام بگوییم، خیر تلویزیونی كه ضربه خورده است قابل تعمیر نیست. معمولا مشتریان با عنوان اینكه ” اعصابم خرد شد و وسیله ای سمت […]