خاموش شدن ناگهانی تلویزیون

خاموش شدن ناگهانی تلویزیون ایکس ویژن

علت خاموش شدن ناگهانی تلویزیون ایکس ویژن چیست؟ آيا تلویزیون شما هم خود به خود خاموش می شود؟ آيا پس از چند ثانیه و بی هیچ علتی تلویزیون ناگهان خاموش می شود؟ از همه بدتر وقتی است كه اين اتفاق زمان دیدن برنامه مورد علاقه شما رخ دهد! دلایل بسیاری وجود دارد كه موجب خاموش […]