روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن

روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن

يکی از اشكالات تلویزیون های ايکس ویژن روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن و به حالت استند بای رفتن است كه این اشكال بیشتر به علت فرسودگی يک سری قطعات است كه باید تعویض و يا اینكه به روز رسانی شوند. علت روشن نشدن تلویزیون ایکس ویژن می تواند ویروسی شدن برد مین تلویزیون باشد كه […]