پرش تصویر تلویزیون ایکس ویژن

پرش تصویر تلویزیون ایکس ویژن

پرش تصویر تلویزیون ایکس ویژن يا لرزش تصویر تلویزیون امکان دارد به سمت بالا يا پایین پنل اتفاق بیفتد. در هر حالت، علل مختلفی باعث ایجاد این پدیده شده و مشکل خاصی را در تلویزیون گوشزد می کند. پرش تصویر در هر مدل از تلویزیون ها و در هر نوع برندی احتمال رخ دادن دارد. […]