تصویر نداشتن تلویزیون ایکس ویژن

تصویر نداشتن تلویزیون ایکس ویژن

تصویر نداشتن تلویزیون ایکس ویژن یکی از مشکلات رایجی است که کاربران به آن برخورد می کنند. اگر تلویزیون شما در شرایطی قرار گیرد كه صدا داشته اما فاقد تصویر باشد، به این علت است كه مین برد مشغول پردازش است. این احتمال وجود دارد كه پنل و يا خروجی بک لایت تلویزیون های ايکس […]