مزایای اعتماد به نمایندگی ها

مزایای اعتماد به نمایندگی ها

در راستای توزیع و سرویس تی و تولیدات ایکس ویژن، علاوه بر تأمین و عرضه مدل های متنوع تلویزیون های ایکس ویژن، امكان ارائه خدمات پس از فروش را فراهم نموده است. قبل از آشنایی با خدمات عرضه شده در نمایندگی ایکس ویژن سرویس، نگاهی به مادیران، شركت عرضه كننده محصول های ایکس ویژن خواهیم […]