ریست کردن تلویزیون ایکس ویژن

ریست کردن تلویزیون ایکس ویژن

ریست کردن تلویزیون ایکس ویژن و يا هر دستگاه دیگری به معنای برگرداندن آن به تنظیمات اولیه می باشد.  تلویزیون ها سیستم پیچیده ای دارند و اگر تنظیمات مورد نظر کاربران بر روی آن اعمال شود و يا به عبارت بهتر تلویزیون شخصی سازی شود ممكن است با مشکل مواجه شده و به ریست تلویزیون […]