تعمیر تلویزیون ایکس ویژن نازی آباد

تعمیر تلویزیون ایکس ویژن نازی آباد

بعد از دریافت درخواست های متعدد مراجعین مبنی بر نیاز به حضور تعمیرکاران تعمیر تلویزیون ایکس ویژن نازی آباد مدیریت نمایندگی تعمیر تلویزیون تصمیم گرفتند تا با تخصیص تیمی از زبده ترین کارشناسان خویش به این کار، سرویس تعمیر در محل را به لیست خدمات ارائه شده در این نمایندگی اضافه کنند. در حال حاضر […]